månadsarkiv: augusti 2014

Asp

Vi har arbetat med en text om trädet Asp, det är en text som eleverna nu har i läxa. För att eleverna inte enbart ska bli duktiga på att avkoda texten (läsa texten) utan också ska få en god läsförståelse har vi arbetat med begrepp i texten. Det är viktigt att arbeta på ett språkutvecklande sätt tidigt.

Vi gjorde en tankekarta tillsammans som de sedan fick skriva i sin egen bok. Detta för att de ska ha lättare att komma ihåg vad texten handlade om. Eleverna förstod snabbt vilka ord som kunde vara stödord till texten för att de ska kunna komma ihåg texten.

Förutom detta har vi tittat på en film om olika träd, vi stannade filmen vid många tillfällen och pratade om olika begrepp för att de skulle få en god förståelse. De fick också berätta utifrån sina egna erfarenheter.

Idag har vi också varit ute och tittat på en asp, tagit in blad som vi undersökt, målat av och skrivit om.

image

image

image

Bokstaven A

Vi har börjat att arbeta med bokstaven A. Eleverna har fått klippa ut bokstäver för att sätta på en ABC-bok så att den blev personlig. I den ska sedan ord och texter som är skrivna på dator klistras in.

Idag skrevs det ord på bokstaven A för glatta livet.

image