månadsarkiv: september 2014

Mitt hus

Mitt hus

I boken om mig själv har vi denna vecka ritat våra hus och skrivit en mening om huset på datorn. Några målade hur huset utvändig och några invändigt. Att kunna sätta ihop text och bild är ett av målen i vår läroplan (LGR11).

image

image

image

image

 

 

Tankekarta

Vi tränar tillsammans på att ta ut viktiga ord ur texterna som vi läser för att sedan kunna skriva med egna ord och på så sätt komma ihåg det som vi har läst. Vi pratar om de olika begreppen som vi skriver ner så att vi förstår vad de betyder.
Sedan tränar vi på texten och till slut sammanfattar vi den.

Om några veckor hoppas vi att vi själva kan göra egna tankekartor.
Här är exempel på hur det kan se ut:

image

image

 

Om jag fick bestämma

Varje vecka skriver eleverna en eller ett par meningar som de sedan klistrar in i en bok som heter ”Boken om mig själv”. De målar också en bild som passar till deras text. Detta hör också ihop med veckans bokstav. Idag skulle de fundera och sedan fortsätta meningen om jag fick bestämma skulle jag……

Här är några exempel.

imageimage

image

image

image

 

 

 

Ord på O

Denna veckan arbetar vi med bokstaven O. Eleverna har fått skriva ord på datorn tillsammans, det är dels en träning i samarbete och dels en skriv och läsuppgift. 
Till sina o-ord har de målat en bild med något som de kan koppla ihop med bokstaven O.

imageimage

 

 

 

Att sammanfatta en text


I skolan går vi noga igenom texten som eleverna har i läxa, de läser texten hemma och blir säkra på vad den handlar om. När de sedan kommer till skolan lyssnar jag på de elever som har lärt sig att läsa. Alla elever får då sammanfatta texten som de har haft i läxa, några skriver mycket medan andra ritar en bild. Så här kan det det se ut.

 

image

Analysförmåga


I skolan pratar vi om olika förmågor som är viktiga att eleverna får träna på. Idag har vi tränat på analysförmågan genom att jämföra likheter och skillnader mellan huggorm och snok. Det finns fem olika förmågor som eleverna ska träna på.

Detta kom eleverna fram till. Hoppas att ni ser vad det står, de har själva skrivit.

imageimage