månadsarkiv: oktober 2016

Räkna med tabell/hitta mönster

Idag har vi arbetat med att se mönster och kunna koppla det till en tabell.
Först började jag med att visa tre figurer, eleverna fick då fundera på vad som hände i varje figur. De kom fram till att det ökade med 1 blå ruta och 2 röda, tillsammans ökade det med 3.

Vi satte in det i en tabell för att kunna se sambandet och för att kunna räkna ut figur 10 och 50. Några elever tyckte att det var så roligt att de frågade om de fick räkna ut figur 100, 200, 1000.
De såg ett tydligt samband att man kunde ta dubbelt så många röda som de blå +6 eller ta hela raden + hela raden och sedan + 2.

img_3313img_3312

 

 

Återberättande texter

Vi har under en längre period arbetat med att skriva återberättande texter.
Vi har skrivit texter utifrån händelser hela klassen varit med om, till gemensamma bilder både tillsammans och på egen hand. Det avslutande arbetet handlade om när vi var på Ekehagens forntidsby. Alla har gjort varsin text. Eleverna har arbetat med att bearbeta sin text och med att följa en checklista. Hoppas att du tycker om texterna och vill kommentera.

emil

erik-a

matilda-forntidsbyn

joel-bjork

sixten

simone-3

ella-s

nursela-2

elsa-2 elsa

philip

ella-k

jonatan

erik-p

sebastian

gibson

joar

ester

elin