Kategoriarkiv: matematik

Programmering

Från och med nästa år inför regeringen programmering i läroplanen, främst inom matematik och teknik. I klassen har vi tidigare testat både analog programmering och olika appar.

Nu har vi gått ett steg till och programmerat så kallade microbits. Eleverna tyckte att detta var väldigt kul.

Elevernas första uppgift var att programmera sitt namn och föra över det till microbiten. De fick sedan testa sig vidare. Här är lite bilder och någon film från lektionen. Gå gärna in på länkarna för att se film.

https://youtu.be/ghKu-6y-YoE

 

 

Räkna med tabell/hitta mönster

Idag har vi arbetat med att se mönster och kunna koppla det till en tabell.
Först började jag med att visa tre figurer, eleverna fick då fundera på vad som hände i varje figur. De kom fram till att det ökade med 1 blå ruta och 2 röda, tillsammans ökade det med 3.

Vi satte in det i en tabell för att kunna se sambandet och för att kunna räkna ut figur 10 och 50. Några elever tyckte att det var så roligt att de frågade om de fick räkna ut figur 100, 200, 1000.
De såg ett tydligt samband att man kunde ta dubbelt så många röda som de blå +6 eller ta hela raden + hela raden och sedan + 2.

img_3313img_3312

 

 

Räknehändelse med avatarer

Vi har arbetat mycket med räknehändelser/sagor. Idag fick eleverna göra egna med hjälp av avatarer. De började med att skriva sin räknehändelse tillsammans med en kompis på ett papper för att sedan skapa en avatar tillsammans. När de hade gjort det fick de spela in en liten film med avataren som berättade räknehändelsen. De var ivriga och tyckte att det var väldigt roligt. Förutom att de tränar på att göra räknehändelser, tränar de också samarbete, procedurförmåga och sin metakognitiva förmåga.

Jag hoppas kunna lägga ut några av räknehändelserna så ni får se resultatet.

image

image