Kategoriarkiv: No

Programmering

Från och med nästa år inför regeringen programmering i läroplanen, främst inom matematik och teknik. I klassen har vi tidigare testat både analog programmering och olika appar.

Nu har vi gått ett steg till och programmerat så kallade microbits. Eleverna tyckte att detta var väldigt kul.

Elevernas första uppgift var att programmera sitt namn och föra över det till microbiten. De fick sedan testa sig vidare. Här är lite bilder och någon film från lektionen. Gå gärna in på länkarna för att se film.

https://youtu.be/ghKu-6y-YoE

 

 

Experiment

Vi fortsätter vårt arbete med vatten, idag gjorde vi ett experiment för att kunna förstå mer om vattenmolekyler. Vi hade ett glas med kallt vatten och ett med rykande hett vatten, sedan hällde jag i några droppar karamellfärg. Eleverna fick göra en hypotes i vilket glas karabellfärgen skulle blanda sig snabbast.

Sedan testade vi och eleverna fick förklaring till varför det blandade sig snabbare i det varma vattnet. Fråga gärna om de kommer ihåg varför.

image

image

image

image

Experiment

I veckan har vi börjat arbeta med vatten och dess egenskaper. Vi har pratat om både molekyler och atomer. Vilka olika former vatten har och gjort ett experiment med is, salt och tråd. När vi gjort experimentet fick eleverna dokumentera det.

Här är en vattenmolekyl.

image

image

image

Nyckelpigor

Vi har arbetat med faktatext om nyckelpigor, detta hade vi nytta av när vi nu tillverkade egna då vi b l a pratade om hur många prickar en nyckelpiga har. Kul att kunna använda faktakunskapen och överföra den till något ”riktigt”.

Så här blev våra nyckelpigor. De sitter nu på fönstret i klassrummet.

image

image

 

Tankekarta

Vi tränar tillsammans på att ta ut viktiga ord ur texterna som vi läser för att sedan kunna skriva med egna ord och på så sätt komma ihåg det som vi har läst. Vi pratar om de olika begreppen som vi skriver ner så att vi förstår vad de betyder.
Sedan tränar vi på texten och till slut sammanfattar vi den.

Om några veckor hoppas vi att vi själva kan göra egna tankekartor.
Här är exempel på hur det kan se ut:

image

image

 

Att sammanfatta en text


I skolan går vi noga igenom texten som eleverna har i läxa, de läser texten hemma och blir säkra på vad den handlar om. När de sedan kommer till skolan lyssnar jag på de elever som har lärt sig att läsa. Alla elever får då sammanfatta texten som de har haft i läxa, några skriver mycket medan andra ritar en bild. Så här kan det det se ut.

 

image

Asp

Vi har arbetat med en text om trädet Asp, det är en text som eleverna nu har i läxa. För att eleverna inte enbart ska bli duktiga på att avkoda texten (läsa texten) utan också ska få en god läsförståelse har vi arbetat med begrepp i texten. Det är viktigt att arbeta på ett språkutvecklande sätt tidigt.

Vi gjorde en tankekarta tillsammans som de sedan fick skriva i sin egen bok. Detta för att de ska ha lättare att komma ihåg vad texten handlade om. Eleverna förstod snabbt vilka ord som kunde vara stödord till texten för att de ska kunna komma ihåg texten.

Förutom detta har vi tittat på en film om olika träd, vi stannade filmen vid många tillfällen och pratade om olika begrepp för att de skulle få en god förståelse. De fick också berätta utifrån sina egna erfarenheter.

Idag har vi också varit ute och tittat på en asp, tagit in blad som vi undersökt, målat av och skrivit om.

image

image

image